Fátima, vía profesionales IF

Puntuación: 5 de 5.

«Aprendizaxe continuo, colaboración, compañeirismo e mocidade emprendedora».

Iuris Fácil axuda a todo aquel que o precise apoiándose nas últimas tecnoloxías, de modo que o cliente (sexa consumidor dunha masterclass sobre cálculo de penas ou dunha consulta sobre arrendamento de bens inmobles de natureza rústica, por exemplo) poida ter a resposta aos seus problemas e inquietudes de forma prácticamente automática, sen necesidade de desprazamento, dende o sofá da súa casa e por profesionais que continuamente actualizan os seus estudos ante as constantes novidades lexislativas.

É importante destacar o estudo das entradas do blog, as cales analizan as máis recentes noticias do mundo xurídico que tanto preocupan á sociedade.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close